Seth Petruzelli met ko Kimbo


14 secondes pour mettre KO kimbo ! Seth Petruzelli a la classe !